ਤਸਵੀਰ ਡਿਸਪਲੇ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

cer01
cer02
cer03

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ

tran1
tran2

ਪੇਟੈਂਟ

ਪੇਟੈਂਟ 1
ਪੇਟੈਂਟ 2
ਪੇਟੈਂਟ3
ਪੇਟੈਂਟ4
ਪੇਟੈਂਟ 5
ਪੇਟੈਂਟ 6
ਪੇਟੈਂਟ 7
ਪੇਟੈਂਟ 8

ਕੰਪਨੀ ਆਨਰ

ਸਨਮਾਨ 1
ਸਨਮਾਨ 2
cer1
cer2

ROHS

o1

HF

o2

ਪਹੁੰਚੋ

o3